مرور برچسب

فیشر یا شقاق چیست؟

درمان فیشر مزمن

می توانیم بگوییم که یکی از بیماری های دردناک مقعدی که تحمل درد را برای اکثر افراد سخت می کند, شقاق یا فیشر نام…