مرور رده

شقاق

درمان فیشر مزمن

می توانیم بگوییم که یکی از بیماری های دردناک مقعدی که تحمل درد را برای اکثر افراد سخت می کند, شقاق یا فیشر نام…

زخم مقعدی نشانه چیست؟

گاهی مواقع ممکن است که یک زخم یا خراش در اطراف ناحیه مقعدی خود ببینید و اهمیتی به آن ندهید (چرا که بسیاری از افراد…